Contributie

De contributie bestaat uit drie delen, welke als volgt zijn opgebouwd:

Gewone leden (25 jaar en ouder) gaan voor het komende seizoen       € 215,00 betalen, dit is incl. de afdracht aan de NCB

Jeugdleden (tot 25 jaar) gaan € 140,00 betalen, dit is incl. de afdracht aan de NCB

Speciaal studenten tarief: € 140,00.
Dit is incl. afdracht aan de NCB

Na betaling kunnen de leden op de clubochtenden op zaterdag gratis spelen. Daarnaast organiseert de club minimaal de strijd om de Carrbridge Quaich welke op de Curling Baan Zoetermeer gespeeld wordt..

Inbegrepen hierin is het gebruik van de benodigde materialen zoals bezems, gliders en grippers gedurende het eerste jaar.

Donateurs en buitenleden zijn per jaar € 50 verschuldigd.

Het rekeningnummer van de CCU is: NL62ABNA0454909462 tnv Curling Club Utrecht