Curling?

Curling is een teamsport die zowel op topsportniveau met alle talent en inzet gespeeld wordt, maar ook als vrijetijdsbesteding beoefend kan worden. Curling is een ijssport waarbij het vooral op precisie en controle aankomt.

Curling wordt gespeeld op een ca. 42 meter lange baan die zowel op binnen- als op buitenbanen aangetroffen wordt. Het curlingijs wordt op speciale wijze voorzien van druppeltjes water op het ijs (pebbles), waarover de ca. 19 kg wegende curlingsteen zal worden geschoven. De pebble vermindert het contactvlak tussen steen en ijs!

Een wedstrijd wordt gespeeld tussen 2 teams van 4 spelers. Bij gewone toernooien wordt een wedstrijd opgedeeld in 8 ends. Per end worden de 16 stenen door de teams om en om naar de overkant gespeeld. De eerste speler van het team speelt de eerste 2 stenen, de tweede speler speelt de derde en vierde steen enzovoorts.

Het doel is om zoveel mogelijk van jouw stenen dichter bij het centrum van het huis (de cirkel) te krijgen dan het andere team.

Het huis bestaat uit een aantal verschillend gekleurde ringen waarvan de kleinste de dolly wordt genoemd. Deze heeft een diameter van ca. 30 cm.

Door de handle op de steen een kleine draai naar links of rechts te geven bij het gooien, krijgt de steen zijn curl. De curl is de afwijking van de rechte lijn. Hiermee is het mogelijk om achter een eerder gegooide steen terecht te komen. De curl is eigenlijk het effect zoals dat bij voetbal wordt gebruikt.

Het vegen is een belangrijk onderdeel van het curling. Iedereen die de sport voor het eerst ziet, doet altijd wat lacherig over dit onderdeel. Maar vegen vermindert de wrijving tussen de steen en het ijs, waardoor de steen langer in beweging blijft en waardoor het moment waarop de steen daadwerkelijk gaat curlen wordt uitgesteld. In een wedstrijd, die 2 en half uur duurt, wordt gemiddeld 5 kilometer aan veegwerk afgelegd!

Geschiedenis
Het precieze begin van het spel "Curling" zal altijd wel een mysterie blijven. Echter we kunnen het ons wel voorstellen dat in een lang vervlogen tijd er iemand geweest moet zijn die een grote, platte steen in zijn handen heeft gehad en deze steen over een bevroren water heeft laten glijden. Deze persoon heeft blijkbaar gefascineerd toegekeken en geluisterd naar de beweging en geluid die deze steen maakte op het ijs. Andere mensen in een nog niet zo vervlogen tijd hebben dit geluid ook gehoord en bedachten hiervoor een bijnaam. Daarom word er in de curlingwereld ook wel gesproken over de "THE ROARING GAME".

Schotten en continentale Europeanen zijn nog altijd in een eindeloze discussie verwikkeld over het ontstaan van curling. Beiden claimen de uitvinders te zijn. Hebben Schotten het spel curling uitgevonden of is het spel geïntroduceerd door "Vlaamse" sportlieden die naar Schotland zijn geëmigreerd gedurende het tijdperk van James VI ?(James I van Engeland) Hebben Europeanen deelgenomen aan een vroege vorm van curling of hebben de Schotten voornamelijk het spel geadopteerd en verbeterd? Het bewijs, gebaseerd op schilderijen met bijbehorende geschriften, en archeologische vondsten, heeft een aantal theorieën tot gevolg gehad, maar er is niets definitiefs uit voort gekomen en derhalve blijft de discussie bestaan.

Een van de vroegste grafische bewijsvoering over een spel dat aan curling doet denken dateert van 1565. Twee olieverf schilderijen van de Nederlandse schilder Pieter Bruegel, genaamd "Winterlandschap met schaatsers en vogelkooi" en "Jagers in de sneeuw" , laten "eisschiessen" zien, een spel uit Zuid-Duitsland en Oostenrijk dat gespeeld word m.b.v. een platte schijf met daarop een stokvormig handvat, en dat heden ten dage nog steeds word gespeeld. Een ander kunstwerk, een gravure van R. de Baudous( 1575-1644 ) genaamd "Winter", laat personen zien die een glijdende beweging maken met grote houten schijven over een bevroren stuk water. Andere schetsen uit omstreeks dezelfde tijdsperiode laten een oud-nederlands spel, genaamd "kuting", zien. Er werd gespeeld met bevroren stukken aarde.

Gedurende de 18e eeuw werd curling een gebruikelijk tijdsverdrijf , gedurende de lange wintermaanden, in Schotland. Zowel literatuur en proza uit die eeuw getuigen meermaals over toernooien en curlingorganisaties, en over curling als een nationale sport.

De ware oorsprong van curling is gehuld in nevelen en verloren in de tijd. Echter er bestaat geen twijfel over het feit dat de Schotten het spel verder ontwikkelden. Ze verbeterden de uitrusting en materialen, introduceerden de benodigde regels, veranderden curling in een nationaal tijdverdrijf.