Lidmaatschap beëindigen

Het verenigingsjaar van de CCU loopt van April tot en met Maart het daaropvolgende jaar.

Het beëindigen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 maart.

Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd.

De opzegging dient aan het secretariaat gestuurd te worden.