Lidmaatschap beëindigen

Het verenigingsjaar van de CCU loopt van 1 april t/m 31 maart het daaropvolgende jaar. Wil je je lidmaatschap beëndigen, dan kan natuurlijk, maar let er op:

Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden vóór 1 maart.

De opzegging dient naar het secretariaat gestuurd te worden.

Indien de opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, zal het lidmaatschap automatisch met een jaar worden verlengd. Neem voor vragen contact op met het bestuur.