Nieuws van de ALV

ALV 2020 Curling Club Utrecht

Vrijdag 19 juni 2020 vond onze algemene ledenvergadering plaats bij Vergadercentrum De Vechtsebanen. Een ruime zaal speciaal ingericht om te kunnen voldoen aan de anderhalve-meter-afstand regel. Tevens was er een geweldige opkomst van 17 leden. Middels een microfoon konden we ons toch goed verstaanbaar maken.

Na afloop van de ALV was er een gezellig samenzijn op afstand in het café van de Vechtsebanen. Daar konden we even napraten, terugkijken en vooruitblikken op een nieuw seizoen.

Via de mail ontvangen de leden binnenkort de notulen van deze ALV. Maar een paar zaken willen we via dit bericht uitlichten:

Bestuurswissel

Ralph heeft zijn functie als voorzitter en bestuurslid neergelegd. Tijdens de ALV is Linda voorgedragen en door de leden verkozen tot voorzitter. Ook Manon is tijdens de ALV officieel toegetreden tot ons bestuur als bestuurslid.

Het bestuur bestaat nu uit 4 personen. Om stakende stemmen te voorkomen zijn wij nog op zoek naar een vijfde bestuurslid om zo op een oneven aantal bobo’s te komen. Mocht je vragen of interesse hebben, laat het ons weten.

Ad hogema trofee

Er werd unaniem gestemd op Jaap! In de eerste plaats omdat hij zich al jaren inzet voor de club met diverse hand-en spandiensten, maar natuurlijk ook ter aanmoediging van zijn herstel. De trofee werd door Linda aan Margrietha overhandigd. Uiteraard met de vurige hoop dat Jaap hem volgend jaar zelf door zou kunnen geven. Helaas liep dit anders, want tot onze grote spijt is Jaap op dinsdag 23 juni overleden (lees meer).

corona

We verwachten dat we eind september van start kunnen gaan met een nieuw curlingseizoen. In samenwerking met de Nederlandse Curling Bond zal er een protocol op maat worden gemaakt voor de CCU.

seizoen 2020/2021

Op de agenda staan: de Opener, de St. Nicolaascup, het Oliebollen-Pairs-Toernooi, het Nieuwjaarstoernooi, de VeBo Cup en de Sluiter. Daarnaast zal de derde editie van de EGO Cup ingepland worden. Tevens willen we weer diverse trainingen, een inloopochtend en twee kennismakingscursussen op de agenda zetten. Ook willen we de mogelijkheden bekijken om op een niet-ijs-ochtend uit te wijken naar Curlingbaan Zoetermeer voor een trainingsochtend en een wedstrijdmiddag inclusief lunch.

De NCB zet de Benelux Cup, de Dutch Curling League en het NK voor teams van 4 en 2 op de kalender. Daarnaast staat de Monday Night League op de planning. Er is dus genoeg te doen komend seizoen!

Mochten we nieuws hebben, dan laten we het je weten middels de website, de nieuwsbrief of per mail.

ALV 2020 Curling Club Utrecht